Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INCOM

www.pwincom.pl


Działamy:Projekty Unijne

W zwi±zku z realizacj± przez firmę „INCOM" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Struniawski, ul. Henryka Sienkiewicza 13, O7 - 407 Czerwin, projektu pt.: „Technologia dla lepszego jutra - dywersyfikacja firmy „INCOM" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Struniawski poprzez wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej iorganizacyjnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczo¶ci, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedkładamy OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „Zakup maszyny do recyklingu odpadów pochodzenia organicznego Vermeer HG4000".

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup maszyny do recyklingu odpadów pochodzenia organicznego Vermeer HG4000 na potrzeby realizacji projektu pt.: „Technologia dla lepszego jutra - dywersyfikacja firmy „INCOM" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Struniawski poprzez wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej" realizowanego w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczo¶ci RPOWM 2007-2013.

Pliki do pobrania:

"Projekt vispólfinansoxvany przez Unię Europejsk± ze ¶rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazovrieckiego 2007-2013 oraz ze ¶rodków budżetu państwa"


O FIRMIE | GALERIA | KONTAKT | REFERENCJE | PROJEKTY UNIJNE

Copyright 2010. Przedsiębiorstwo wielobranżowe INCOM, wszelkie prawa zastrzeżone